KAIRA postel šikmé čelo

Kód: K03-004-KAPSC-0UP-1P-010DS-080-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-010DS-080-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-010DS-080-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-010DS-090-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-010DS-090-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-010DS-090-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-010DS-100-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-010DS-100-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-010DS-100-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-010DS-120-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-010DS-120-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-010DS-120-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-010DS-140-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-010DS-140-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-010DS-140-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-010DS-160-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-010DS-160-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-010DS-160-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-010DS-180-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-010DS-180-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-010DS-180-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-010DS-200-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-010DS-200-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-010DS-200-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-006DFS-080-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-006DFS-080-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-006DFS-080-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-006DFS-090-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-006DFS-090-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-006DFS-090-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-006DFS-100-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-006DFS-100-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-006DFS-100-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-006DFS-120-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-006DFS-120-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-006DFS-120-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-006DFS-140-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-006DFS-140-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-006DFS-140-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-006DFS-160-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-006DFS-160-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-006DFS-160-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-006DFS-180-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-006DFS-180-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-006DFS-180-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-006DFS-200-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-006DFS-200-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-006DFS-200-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-007DFC-080-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-007DFC-080-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-007DFC-080-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-007DFC-090-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-007DFC-090-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-007DFC-090-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-007DFC-100-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-007DFC-100-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-007DFC-100-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-007DFC-120-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-007DFC-120-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-007DFC-120-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-007DFC-140-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-007DFC-140-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-007DFC-140-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-007DFC-160-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-007DFC-160-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-007DFC-160-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-007DFC-180-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-007DFC-180-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-007DFC-180-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-007DFC-200-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-007DFC-200-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-007DFC-200-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-009AL-080-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-009AL-080-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-009AL-080-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-009AL-090-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-009AL-090-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-009AL-090-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-009AL-100-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-009AL-100-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-009AL-100-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-009AL-120-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-009AL-120-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-009AL-120-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-009AL-140-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-009AL-140-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-009AL-140-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-009AL-160-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-009AL-160-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-009AL-160-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-009AL-180-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-009AL-180-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-009AL-180-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-009AL-200-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-009AL-200-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-009AL-200-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-008DCP-080-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-008DCP-080-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-008DCP-080-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-008DCP-090-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-008DCP-090-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-008DCP-090-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-008DCP-100-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-008DCP-100-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-008DCP-100-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-008DCP-120-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-008DCP-120-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-008DCP-120-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-008DCP-140-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-008DCP-140-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-008DCP-140-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-008DCP-160-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-008DCP-160-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-008DCP-160-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-008DCP-180-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-008DCP-180-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-008DCP-180-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-008DCP-200-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-008DCP-200-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-008DCP-200-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-011BB-080-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-011BB-080-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-011BB-080-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-011BB-090-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-011BB-090-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-011BB-090-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-011BB-100-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-011BB-100-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-011BB-100-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-011BB-120-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-011BB-120-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-011BB-120-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-011BB-140-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-011BB-140-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-011BB-140-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-011BB-160-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-011BB-160-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-011BB-160-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-011BB-180-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-011BB-180-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-011BB-180-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-011BB-200-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-011BB-200-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-011BB-200-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-012BS-080-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-012BS-080-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-012BS-080-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-012BS-090-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-012BS-090-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-012BS-090-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-012BS-100-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-012BS-100-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-012BS-100-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-012BS-120-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-012BS-120-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-012BS-120-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-012BS-140-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-012BS-140-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-012BS-140-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-012BS-160-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-012BS-160-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-012BS-160-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-012BS-180-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-012BS-180-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-012BS-180-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-012BS-200-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-012BS-200-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-012BS-200-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-013LB-080-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-013LB-080-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-013LB-080-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-013LB-090-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-013LB-090-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-013LB-090-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-013LB-100-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-013LB-100-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-013LB-100-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-013LB-120-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-013LB-120-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-013LB-120-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-013LB-140-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-013LB-140-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-013LB-140-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-013LB-160-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-013LB-160-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-013LB-160-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-013LB-180-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-013LB-180-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-013LB-180-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-013LB-200-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-013LB-200-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-013LB-200-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-014OD-080-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-014OD-080-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-014OD-080-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-014OD-090-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-014OD-090-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-014OD-090-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-014OD-100-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-014OD-100-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-014OD-100-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-014OD-120-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-014OD-120-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-014OD-120-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-014OD-140-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-014OD-140-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-014OD-140-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-014OD-160-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-014OD-160-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-014OD-160-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-014OD-180-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-014OD-180-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-014OD-180-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-014OD-200-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-014OD-200-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-014OD-200-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-015DHB-080-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-015DHB-080-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-015DHB-080-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-015DHB-090-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-015DHB-090-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-015DHB-090-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-015DHB-100-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-015DHB-100-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-015DHB-100-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-015DHB-120-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-015DHB-120-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-015DHB-120-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-015DHB-140-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-015DHB-140-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-015DHB-140-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-015DHB-160-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-015DHB-160-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-015DHB-160-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-015DHB-180-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-015DHB-180-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-015DHB-180-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-015DHB-200-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-015DHB-200-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-015DHB-200-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-016DHT-080-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-016DHT-080-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-016DHT-080-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-016DHT-090-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-016DHT-090-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-016DHT-090-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-016DHT-100-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-016DHT-100-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-016DHT-100-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-016DHT-120-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-016DHT-120-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-016DHT-120-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-016DHT-140-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-016DHT-140-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-016DHT-140-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-016DHT-160-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-016DHT-160-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-016DHT-160-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-016DHT-180-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-016DHT-180-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-016DHT-180-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-016DHT-200-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-016DHT-200-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-016DHT-200-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-017DHP-080-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-017DHP-080-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-017DHP-080-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-017DHP-090-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-017DHP-090-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-017DHP-090-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-017DHP-100-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-017DHP-100-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-017DHP-100-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-017DHP-120-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-017DHP-120-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-017DHP-120-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-017DHP-140-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-017DHP-140-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-017DHP-140-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-017DHP-160-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-017DHP-160-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-017DHP-160-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-017DHP-180-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-017DHP-180-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-017DHP-180-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-017DHP-200-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-017DHP-200-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-017DHP-200-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-018BJ-080-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-018BJ-080-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-018BJ-080-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-018BJ-090-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-018BJ-090-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-018BJ-090-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-018BJ-100-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-018BJ-100-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-018BJ-100-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-018BJ-120-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-018BJ-120-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-018BJ-120-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-018BJ-140-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-018BJ-140-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-018BJ-140-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-018BJ-160-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-018BJ-160-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-018BJ-160-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-018BJ-180-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-018BJ-180-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-018BJ-180-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-018BJ-200-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-018BJ-200-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-018BJ-200-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-019BD-080-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-019BD-080-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-019BD-080-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-019BD-090-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-019BD-090-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-019BD-090-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-019BD-100-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-019BD-100-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-019BD-100-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-019BD-120-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-019BD-120-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-019BD-120-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-019BD-140-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-019BD-140-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-019BD-140-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-019BD-160-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-019BD-160-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-019BD-160-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-019BD-180-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-019BD-180-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-019BD-180-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-019BD-200-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-019BD-200-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-019BD-200-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-020DKH-080-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-020DKH-080-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-020DKH-080-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-020DKH-090-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-020DKH-090-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-020DKH-090-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-020DKH-100-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-020DKH-100-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-020DKH-100-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-020DKH-120-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-020DKH-120-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-020DKH-120-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-020DKH-140-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-020DKH-140-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-020DKH-140-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-020DKH-160-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-020DKH-160-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-020DKH-160-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-020DKH-180-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-020DKH-180-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-020DKH-180-220 K03-004-KAPSC-0UP-1P-020DKH-200-200 K03-004-KAPSC-0UP-1P-020DKH-200-210 K03-004-KAPSC-0UP-1P-020DKH-200-220 Zvolte variantu
Záruka 5 let
7 920 Kč 9 272 Kč 9 272 Kč 7 920 Kč 9 272 Kč 9 272 Kč 7 920 Kč 9 272 Kč 9 272 Kč 9 456 Kč 10 808 Kč 10 808 Kč 12 160 Kč 13 512 Kč 13 512 Kč 13 584 Kč 14 936 Kč 14 936 Kč 13 584 Kč 14 936 Kč 14 936 Kč 15 000 Kč 16 352 Kč 16 352 Kč 7 920 Kč 9 272 Kč 9 272 Kč 7 920 Kč 9 272 Kč 9 272 Kč 7 920 Kč 9 272 Kč 9 272 Kč 9 456 Kč 10 808 Kč 10 808 Kč 12 160 Kč 13 512 Kč 13 512 Kč 13 584 Kč 14 936 Kč 14 936 Kč 13 584 Kč 14 936 Kč 14 936 Kč 15 000 Kč 16 352 Kč 16 352 Kč 7 920 Kč 9 272 Kč 9 272 Kč 7 920 Kč 9 272 Kč 9 272 Kč 7 920 Kč 9 272 Kč 9 272 Kč 9 456 Kč 10 808 Kč 10 808 Kč 12 160 Kč 13 512 Kč 13 512 Kč 13 584 Kč 14 936 Kč 14 936 Kč 13 584 Kč 14 936 Kč 14 936 Kč 15 000 Kč 16 352 Kč 16 352 Kč 7 920 Kč 9 272 Kč 9 272 Kč 7 920 Kč 9 272 Kč 9 272 Kč 7 920 Kč 9 272 Kč 9 272 Kč 9 456 Kč 10 808 Kč 10 808 Kč 12 160 Kč 13 512 Kč 13 512 Kč 13 584 Kč 14 936 Kč 14 936 Kč 13 584 Kč 14 936 Kč 14 936 Kč 15 000 Kč 16 352 Kč 16 352 Kč 7 920 Kč 9 272 Kč 9 272 Kč 7 920 Kč 9 272 Kč 9 272 Kč 7 920 Kč 9 272 Kč 9 272 Kč 9 456 Kč 10 808 Kč 10 808 Kč 12 160 Kč 13 512 Kč 13 512 Kč 13 584 Kč 14 936 Kč 14 936 Kč 13 584 Kč 14 936 Kč 14 936 Kč 15 000 Kč 16 352 Kč 16 352 Kč 7 920 Kč 9 272 Kč 9 272 Kč 7 920 Kč 9 272 Kč 9 272 Kč 7 920 Kč 9 272 Kč 9 272 Kč 9 456 Kč 10 808 Kč 10 808 Kč 12 160 Kč 13 512 Kč 13 512 Kč 13 584 Kč 14 936 Kč 14 936 Kč 13 584 Kč 14 936 Kč 14 936 Kč 15 000 Kč 16 352 Kč 16 352 Kč 7 920 Kč 9 272 Kč 9 272 Kč 7 920 Kč 9 272 Kč 9 272 Kč 7 920 Kč 9 272 Kč 9 272 Kč 9 456 Kč 10 808 Kč 10 808 Kč 12 160 Kč 13 512 Kč 13 512 Kč 13 584 Kč 14 936 Kč 14 936 Kč 13 584 Kč 14 936 Kč 14 936 Kč 15 000 Kč 16 352 Kč 16 352 Kč 9 108 Kč 10 663 Kč 10 663 Kč 9 108 Kč 10 663 Kč 10 663 Kč 9 108 Kč 10 663 Kč 10 663 Kč 10 874 Kč 12 429 Kč 12 429 Kč 13 984 Kč 15 539 Kč 15 539 Kč 15 622 Kč 17 176 Kč 17 176 Kč 15 622 Kč 17 176 Kč 17 176 Kč 17 250 Kč 18 805 Kč 18 805 Kč 7 920 Kč 9 272 Kč 9 272 Kč 7 920 Kč 9 272 Kč 9 272 Kč 7 920 Kč 9 272 Kč 9 272 Kč 9 456 Kč 10 808 Kč 10 808 Kč 12 160 Kč 13 512 Kč 13 512 Kč 13 584 Kč 14 936 Kč 14 936 Kč 13 584 Kč 14 936 Kč 14 936 Kč 15 000 Kč 16 352 Kč 16 352 Kč 9 108 Kč 10 663 Kč 10 663 Kč 9 108 Kč 10 663 Kč 10 663 Kč 9 108 Kč 10 663 Kč 10 663 Kč 10 874 Kč 12 429 Kč 12 429 Kč 13 984 Kč 15 539 Kč 15 539 Kč 15 622 Kč 17 176 Kč 17 176 Kč 15 622 Kč 17 176 Kč 17 176 Kč 17 250 Kč 18 805 Kč 18 805 Kč 9 108 Kč 10 663 Kč 10 663 Kč 9 108 Kč 10 663 Kč 10 663 Kč 9 108 Kč 10 663 Kč 10 663 Kč 10 874 Kč 12 429 Kč 12 429 Kč 13 984 Kč 15 539 Kč 15 539 Kč 15 622 Kč 17 176 Kč 17 176 Kč 15 622 Kč 17 176 Kč 17 176 Kč 17 250 Kč 18 805 Kč 18 805 Kč 9 108 Kč 10 663 Kč 10 663 Kč 9 108 Kč 10 663 Kč 10 663 Kč 9 108 Kč 10 663 Kč 10 663 Kč 10 874 Kč 12 429 Kč 12 429 Kč 13 984 Kč 15 539 Kč 15 539 Kč 15 622 Kč 17 176 Kč 17 176 Kč 15 622 Kč 17 176 Kč 17 176 Kč 17 250 Kč 18 805 Kč 18 805 Kč 9 108 Kč 10 663 Kč 10 663 Kč 9 108 Kč 10 663 Kč 10 663 Kč 9 108 Kč 10 663 Kč 10 663 Kč 10 874 Kč 12 429 Kč 12 429 Kč 13 984 Kč 15 539 Kč 15 539 Kč 15 622 Kč 17 176 Kč 17 176 Kč 15 622 Kč 17 176 Kč 17 176 Kč 17 250 Kč 18 805 Kč 18 805 Kč 9 108 Kč 10 663 Kč 10 663 Kč 9 108 Kč 10 663 Kč 10 663 Kč 9 108 Kč 10 663 Kč 10 663 Kč 10 874 Kč 12 429 Kč 12 429 Kč 13 984 Kč 15 539 Kč 15 539 Kč 15 622 Kč 17 176 Kč 17 176 Kč 15 622 Kč 17 176 Kč 17 176 Kč 17 250 Kč 18 805 Kč 18 805 Kč 9 108 Kč 10 663 Kč 10 663 Kč 9 108 Kč 10 663 Kč 10 663 Kč 9 108 Kč 10 663 Kč 10 663 Kč 10 874 Kč 12 429 Kč 12 429 Kč 13 984 Kč 15 539 Kč 15 539 Kč 15 622 Kč 17 176 Kč 17 176 Kč 15 622 Kč 17 176 Kč 17 176 Kč 17 250 Kč 18 805 Kč 18 805 Kč od 7 920 Kč
Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Vyrábíme do 4 - 5 týdnů Zvolte variantu
Povrchová úprava
Rozměr postele - vnitřní (šířka x délka)
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.

LTD imitace dřeva * tloušťka desek 38 mm *ABS hrany 2 mm * 5 let záruka * výška postranice 50 cm * 15 typů dekorů * úložný prostor 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Moderní postel Kaira se šikmým čelem pro pohodlné opření při relaxaci v posteli je určena pro uživatele hledající jednoduchý funkční design s dominantním zvýšeným čelem u hlavy a vysokou pevností postele za výhodnou cenu. Postel je vyrobena z TOP materiálů v provedení LTD. Odolnost a příjemné zaoblení hran zajistí 2 mm ABS hrany, design postele lze přizpůsobit výběrem z 15 typů kvalitních dekorů v realistické povrchové struktuře (dekory EGGER). Čela a postranice jsou spojeny vysoce kvalitní kováním, které spolu s použitou tloušťkou desek 38 mm zajistí posteli vysokou pevnost a robustnost srovnatelnou s masivním provedením postele. Konstrukční kvalitu podtrhuje prodloužená 5 letá záruka. Nastavitelné nosné patky pro uložení roštů umožní individuální přizpůsobení zapuštění matrace do postele pro nastavení výšky lehací plochy a celkového vzhledu postele. 

Provedení postele:

 • prodloužená záruka na 5 let 
 • LTD - imitace dřeva
 • výška postranice 50 cm
 • tloušťka desek 38 mm
 • ABS hrany 2 mm
 • robustní provedení postele
 • nastavení lehací plochy vč. zvýšené SENIOR (např. s matrací v. 20 cm LP 65 cm)
 • 15 typů dekorů (standard a prémiové)
 • úložný prostor
 • vyrobeno v ČR

Dekory STANDARD: Dub Ferarra, Dub Ferarra černohnědý, Dub Corbridge přírodní, Akát Lakeland, Dub Sonoma, Buk Bavaria, Bílá soft
Dekory PRÉMIO: Ledová bílá, Ořech Dijon, Halifax bílý, Halifax tabák, Halifax přírodní, Borovice Jackson, Bílé dřevo, Dub Kansas hnědý

Rozměry postele:

 • výška zadního čela 109 cm
 • výška předního čela 50 cm
 • výška horní hrany postranice od podlahy 50 cm
 • vnější šířky postele (pro matrace 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180 a 200 cm): 88 / 98 / 108 / 128 / 148 / 168 / 188 / 208 cm
 • vnější délky postele (pro matrace 200, 210 a 220 cm): 224, 234, 244 cm  (d. 210, 220 rozměr nutno vepsat při objednávce do poznámky v kroku 3) 
 • hloubka zapuštění nosných patek pro rošty od horní hrany postranice u dvoupostelí od š. 140 cm (se 2 rošty),  je 11 - 18 cm (4 polohy)
 • hloubka zapuštění nosných patek pro rošty od horní hrany postranice u jednopostelí do š. 120 cm (s 1 roštem) je 13 - 20 cm (4 polohy)

Do postelí z nabídky USNU lze použít všechny typy matrací a roštů (přesná šíře roštu pro jednopostele musí být min. o 1 cm užší než je vnitřní šířka postelového rámu). Jejich výběr je individuální, záleží na tom, jestli požadujete měkkou nebo tvrdou matraci, rošt lamelový nebo dřevěný, rošt s možností polohování nebo výklopný pro přístup do úložného prostoru apod. Při výběru roštů a matrací doporučujeme vnímat také výšku roštu i matrace pro zjištění možnosti jejich zapuštění do rámu postele. 

 • Standardní provedení: LTD - imitace dřeva, dokončení dub kansas hnědý, rozměr postele 180 x 200 cm, výška postranice 50 cm.
 • Provedení postele na obrázku: Bílé dřevo 

 

Doplňkové parametry

Kategorie: Dýhované postele, DTD nebo lamino
Záruka: 5 let
Tloušťka materiálu: 38 mm

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: